Instytut Matki i Dziecka (IMID)
w Warszawie

Misja Instytutu: „Codziennie walczymy o zdrowie, godność i radość naszych pacjentów, pamiętając o tym, co jest dla nas największą wartością – ludzkie życie.”

Adres: ul. Kasprzaka 17a, Warszawa Telefon: 22 32 77 044

Dr hab. n. med.
Tadeusz Issat
profesor IMiD

Profesor Tadeusz Issat jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistą położnictwa i ginekologii oraz endokrynologii ginekologicznej z medycyną rozrodu. Od 2007r. zatrudniony w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. W 2017 roku otrzymał, przyznany przez Radę Naukową Instytutu Matki i Dziecka tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za osiągnięcia naukowe. W latach 2007 – 2019 zatrudniony był w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Obecnie Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Instytucie Matki i Dziecka oraz pracownik naukowy Instytutu. Autor i współautor nowatorskich terapii z zakresu ginekologii i położnictwa, prelegent i uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i sympozjów.

lekarz
Anna Kucińska Chahwan

Posiada specjalizację z położnictwa i ginekologii oraz specjalizację z genetyki klinicznej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną oraz przeprowadza zabiegi inwazyjne w diagnostyce prenatalnej (amniopunkcja, kordocenteza). Jest autorką wielu publikacji naukowych w indeksowanych czasopismach polskich i zagranicznych, prowadzi szkolenia lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego oraz studentów kierunków medycznych. Ponadto ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia.