O badaniu

Badanie jest prowadzone w Instytucie Matki i Dziecka (IMiD) w Warszawie.
Interwencja polega na podawaniu walacyklowiru ciężarnym z serologicznymi
wykładnikami pierwotnego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV), do którego
doszło w okresie okołokoncepcyjnym lub w I trymestrze ciąży.
Badanie kierujemy do kobiet w ciąży, powyżej 18 roku życia, u których pojawiły się
przeciwciała przeciwko CMV. Pacjentki spełniające kryteria włączenia do badania
będą losowo przydzielane do jednej z dwóch grup – badawczej (otrzymującej
walacyklowir w dawce 4 g/dobę) oraz kontrolnej (otrzymującej walacyklowir w
dawce 8 g/dobę). Maksymalny czas udziału w badaniu wyniesie 33 tygodnie.